Badanie kierowców

Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:

 • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia co 30 miesięcy

Pracownia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Przeprowadzamy badania wstępne i okresowe dla:

 • kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych;
 • kierowców pojazdów ciężarowych i kierowców autobusów;
 • kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawicieli handlowych);
 • kierowców taksówek osobowych i bagażowych;
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;
 • instruktorów, kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy;
 • kierowców skierowanych przez Starostę Powiatowego/Policję, ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy (udział w spowodowanie wypadku, przekroczenie limitu
  punktów karnych, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających);
 • operatorów maszyn i urządzeń (wózków widłowych niskiego i wysokiego składowania, urządzeń transportu bliskiego, koparek, ładowarek, spychaczy, dźwigów,
  żurawi wieżowych, walców drogowych, suwnic, itp.);

 

zadzwoń
697-557-924