Przebieg badania

Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Przygotowanie do badań

Na badanie należy przybyć dobrze wyspanym, wypoczętym, najlepiej po posiłku. Zdecydowanie odradzamy przestąpienie do badań poprzedzone spożyciem alkoholu lub innych środków odurzających.

Osoba zgłaszająca się na badanie psychologiczne powinna zabrać ze sobą:

  • skierowanie na badanie psychologiczne (jeśli je otrzymała),
  • dowód osobisty lub paszport,
  • prawo jazdy (nie dotyczy operatorów maszyn i urządzeń i osób z zatrzymanym dokumentem),
  • okulary lub szkła kontaktowe (jeśli korzysta z nich na co dzień).

Kierowca skierowany na badanie psychologiczne z powodu przekroczenia limitu punktów karnych lub z powodu zatrzymania prawa
jazdy po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, musi mieć skierowanie od starosty (z wydziału komunikacji)

Zakres badania

Określany jest przez psychologa zależnie od celu badania.

Sprawdzeniu podlegają w szczególności:

  • funkcje intelektualne,
  • sprawność psychomotoryczna,
  • cechy osobowości i temperamentu.

W/w funkcje badane są przy pomocy testów psychologicznych i aparatury diagnostycznej. Ważnym etapem badania jest rozmowa na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.

Każde badanie poprzedzane jest instrukcją wyjaśniającą przebieg badania. W razie potrzeby, w trakcie badania udzielane są dodatkowe informacje.
Badania psychologiczne zwykle nie sprawiają trudności, ponieważ badane są sprawności, których osoba badana używa na co dzień do prowadzenia pojazdu.
Jeśli zadanie sprawia kłopot, powtarzamy je. Badanie psychotechniczne nie kończy się negatywnym wynikiem po pierwszym wykonaniu.

Finał badania

Badanie psychotechniczne kończy się omówieniem wyników uzyskanych przez osobę zgłaszającą się na badanie i wystawieniem wymaganego przepisami orzeczenia

Czas badania

Czas badania jest różny, od 15 min do 1,5 godz. Najkrótsze jest badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, najdłuższe jest badane psychologiczne kierowcy zawodowego, lub skierowanego przez starostę (wydział komunikacji) z powodu zatrzymania prawa jazdy.
To, ile czasu zajmie badanie w dużej mierze zależy od tempa pracy osoby badanej.