Psycholog / Psychoterapeuta

Tyle spraw wokół nas się toczy. Czas płynie tak szybko, dużo szybciej niż kiedyś. Tyle ról w życiu pełnimy.

Czasami mamy prawo się potknąć, pogubić…ważne jest to, w jakiej kondycji pójdziemy dalej. Możesz nie zrobić z tym nic, albo skorzystać ze specjalistycznej pomocy i wyprostować kilka rzeczy w swoim życiu. Jeśli doświadczasz cierpienia, zmagasz się z problemami, przeżywasz trudne chwile umów się na spotkanie z psychologiem, który będzie towarzyszył Tobie w poszukiwaniu rozwiązań.

 

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie osoby, pary, rodziny z psychologiem, na którym wspólnie rozważamy jaki rodzaj wsparcia (psychoterapia indywidualna, terapia par, wizyta u innego specjalisty) będzie najbardziej odpowiedni dla zgłaszanej trudności.
To pierwszy etap naszej współpracy, obejmujący od 1 do 3 spotkań. Czasami sama konsultacja pozwoli na spojrzenie na trudności z nowej perspektywy i może być wystarczającą pomocą.

 

Poradnictwo psychologiczne

Kilka spotkań, które mogą się odbywać cyklicznie, albo w miarę potrzeb osób zainteresowanych.
To czas dedykowany tym, którzy nie potrzebują psychoterapii, jednak borykają się z dość jasno sprecyzowanymi trudnościami.
W czasie rozmowy nazwiemy problem, przyjrzymy się szczegółowo czynnikom sprzyjającym jego istnieniu i razem poszukamy rozwiązania.Spotkania te mogą dotyczyć m. in.

  • radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi związanymi z cyklem życia osoby/pary/rodziny;
  • komunikacji interpersonalnej, prowadzenia rozmów;
  • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

Psychoterapia indywidualna

Dedykowana dla osób dorosłych chcących rozpoznać źródła życiowych problemów i wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania.
To cykl systematycznych spotkań osoby indywidualnej z psychoterapeutą, który towarzyszy w procesie poznawania siebie.
To czas, który umożliwia powrót do równowagi psychicznej i poprawę jakości funkcjonowania. Stanowi także okazję do rozwoju i wzmocnienia zasobów i potencjału.Psychoterapia indywidualna jest procesem, dlatego kluczowa dla uzyskania efektów jest cykliczność i stałość spotkań. Ilość i częstotliwość spotkań jest dostosowana do potrzeb pacjenta i problemu, z jakim się zgłasza do terapeuty.

 

Psychoterapia par i małżeństw

Czas, w którym małżeństwo lub para w związku spotyka się z psychoterapeutą, żeby poznać i usunąć przyczyny trudności oraz wypracować sposoby
funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga. W spotkaniach uczestniczą obie osoby z pary jednocześnie. Rozmowa z psychoterapeutą obejmuje
kwestie związane z wzajemnymi oczekiwaniami, uczuciami i pragnieniami. Wspiera odbudowę relacji w związku i sprzyja zażegnaniu nieporozumień.
To okazja do przełamania barier komunikacyjnych i modelowania skutecznych form dialogu.

 

Psychoterapia rodzinna (systemowa)

Polega na rozmowie członków rodziny z psychoterapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. W terapii zakłada się, że rodzina
funkcjonuje jak system naczyń powiązanych, czyli problemy jednego z domowników wpływają na pozostałych członków rodziny, co może
być źródłem nieporozumień. W rozmowie z terapeutą uczestniczą rodzice i dzieci. Terapia wspiera poprawę kontaktu rodziców ze swoimi
dziećmi, umożliwia poszukanie rozwiązań trudności wychowawczych, a dzieciom pomaga lepiej zrozumieć postawę i zachowanie rodziców.

 

zadzwoń
697-557-924