Cennik

Psychologia / Psychoterapia
Cena brutto
Konsultacja psychologiczna (spotkanie 50 min.)
100,00 zł
Poradnictwo psychologiczne (spotkanie 50 min.)
100,00 zł
Psychoterapia indywidualna (spotkanie 50 min.)
100,00 zł
Psychoterapia par i małżeństw (spotkanie 90 min.)
150,00 zł
Psychoterapia rodzinna (spotkanie 90 min.)
150,00 zł

logopeda
Cena brutto
Diagnoza logopedyczna (spotkanie 50 min.)
100,00 zł
Terapia logopedyczna (spotkanie 30 min.)
50,00 zł

Badanie kierowców
Cena brutto
Badanie kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych pojazdów wszystkich kategorii
150,00 zł
Badanie kierowców kierujących pojazdami w celach służbowych
150,00 zł
Badanie instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów prawa jazdy
150,00 zł
Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
150,00 zł
Badanie kierowców skierowanych przez Starostę Powiatowego/Policję w związku z prowadzeniem pojazdu
w stanie nietrzeźwości, przekroczeniem limitu punktów karnych, spowodowaniem wypadku drogowego
150,00 zł
Badanie operatorów maszyn i urządzeń w ruchu takich jak wózki widłowe,
suwnice, żurawie wieżowe, koparki, ładowarki, dźwigi, walce drogowe itp.
120,00 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
50,00 zł